Program

Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP

PROGRAM:                                                                    

                                           21.11.2019

 8.00 –  9.00      Registrace                                                                                                                                          

 9.00 –  9.15      Zahájení 

                            MUDr. Jana Jandová, předsedkyně Společnosti pro myoskeletální   medicínu           

  9.15 – 9.35       Vazivové struktury a jejich funkce ve vztahu k osovému skeletu                                          

                            doc. MUDr. Dáša Slížová CSc.

  9.35  – 9.55      Verifikace uskřinutých meniskoidů                                                                           

                            Mgr. Tereza Píglová

  9.55  – 10.15    Lumbální stenosa, versus myoskeletální medicína

                            doc. MUDr. Alois Krobot PhD

10.15  – 10.30   Farmakoterapie osteoartrózy z pohledu benefit/risk

                                  PharmDr. Zdeněk Procházka

10:30 – 10:45       Diskuze

10.45  –  11.15   Přestávka

11.15  –  11.45    Funkční a strukturální změny vazivových tkání s ohledem na recentní

                              Výzkum –  Mgr. Zdeněk Čech

11.45  –  12.05       Objektivizace terapeutického efektu manuálních technik posturografií

                                 u pacienta s tenzní cephaleou

                                 MUDr. Filip Schmidt, MUDr. Hedviga Králová – Slovensko

12.05  –  12.35        Nové poznatky k příčině svalové bolesti

                                  prof. MUDr. Vasiljeva Ludmila Fedorovna – Rusko

12.35  – 12.55         Diskuze

12.55   – 14.15         Polední přestávka – oběd

14.15   –  14.45         Nové pohledy na spektrum idiopatických zánětlivých myopatií

                                    prof. MUDr. Jiří Vencovský DrSc.

14.45  –  15.05          Postura a dýchání

                                    MUDr. Jiří Nedělka

15.05  –  15.25          Marfanův syndrom

                                    MUDr. Miriam Toppischová

15.25  – 15.40             Diskuze

15.40  – 16.15             Přestávka

16.15  –  16.30            Noha a stabilita

                                      MUDr. Alena Šnoplová

16.30  –  17.00            Opěrkový syndrom – Whiplash injury

                                      doc. MUDr. A. Hahn DrSc, MUDr. Miroslav Procházka

17.00  –  17.20            Fasetové klouby a aplikace rázové vlny

                                      MUDr. Jiří Nedělka

17.20 – 17.35            Intenzivní elektromagnetická stimulace stavu po ruptuře Achillovy  šlachy

                                    Ing. Tomáš Svoboda    

17.35  – 17.50             Diskuze

17.50  –  18.00            Zakončení 1. dne sympozia

                                                                      22. 11. 2019

 8.30  –  9.00                   Novinky v miniinvazivní spondylochirurgii

                                         MUDr. Filip Lízner, MUDr. P. Jurek, MUDr. P. Moják

 9.00  –  9.20                   Myofasciální-manuální lymfodrenáž / M-MLD / versus tlaková

                                          masáž,  zejména v managmentu ran a jizev

                                          MUDr. Anna Loskotová

 9.20  – 9.40                     Vztah kvality psychomotorického vývoje k vertebrogenním obtížím

                                           v dospělosti

                                           Bc. Tomáš Dvořák

 9.40  – 10.00                   Náhrady drobných kloubů ruky

                                           MUDr. Veigl Dalibor PhD

10.00  – 10.15                  Diskuze

10.15  – 10.45                  Přestávka

10.45  –  13.00                 WORKSHOP Zaměření svalového testování v myoskeletální  medicíně

                                           prof. Vasiljeva Ludmila Fjodorovna

                                           Rotační porucha trupu

                                           doc. MUDr. Vlasta Tošnerová CSc.

13.00  – 13.15                  Diskuze, zakončení