VZTAH FUNKCE A STRUKTURY POHYBOVÉ SOUSTAVY

21. a 22. listopadu 2019 v Praze v nemocnici Na Homolce.